เดือน: กุมภาพันธ์ 2022

ก็เพราะว่ามีมือถือก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้

ตั้งแต่เริ่มมีโทรศัพท์มือถือประจำตัวกันทุกคนรวมทั้งมีเร